Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verdergaat zonder uw instellingen te wijzigingen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de Buckaroo website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Meer informatie
Dit bericht niet meer tonen

Van iDEAL-transactie tot betaling

Reconciliatie iDEAL

Processing afschrift.PNG

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een iDEAL Collecting aansluiting, doet Buckaroo de reconciliatie voor de Merchant. Bij een iDEAL Processing aansluiting bij Buckaroo, is de reconciliatie de verantwoording van de Merchant zelf. Buckaroo vraagt altijd de status van de iDEAL transactie op. Bij processing is het bericht dat deze transactie geslaagd is echter niet voldoende voor de financieel verantwoordelijke van een onderneming. Deze wil een 100% reconciliatie van de binnenkomende gelden tegen de ingeschoten transacties / facturen.

Oplossing voor reconciliatie processing iDEAL transacties

Om de Merchant tot een éénduidige reconciliatie te laten komen heeft Buckaroo een oplossing in de terugkoppeling ingebouwd. Buckaroo verzendt in de terugkoppeling naar de Merchant een uniek ID mee: de iDEAL transactie referentie (iDEAL TRX ID). Hierdoor is iedere ingestarte iDEAL transactie uniek te identificeren. Op het afschrift is deze referentie terug te vinden in de transactie referentie-regel. In de onderstaande tekening is aangegeven hoe de informatiestromen lopen. Op de afbeelding hiernaast is te zien waar de met kleur benoemde gegevens op het afschrift van de Merchant en die van haar klant belanden. De reconciliatie van de iDEAL betalingen gaat dus op basis van de iDEAL transactie referentie en wordt door Buckaroo in de redirect én de push teruggegeven en hoeft niet uit de beschrijving te worden gefilterd. De informatie details in de berichtenstroom van en naar Buckaroo en op haar beurt naar de verschillende aangesloten aquiring en issuing banken, is op een aparte pagina uitgewerkt.

IDEAL processing reconciliatie.png

Stappen processing iDEAL aansluiten

Het is mogelijk om de afhandeling van iDEAL uit naam van Merchant via Buckaroo te doen. De volgende stappen zijn van toepassing wanneer Buckaroo de iDEAL transactie namens de Merchant mag indienen:

Collecterend model

Van Merchants krijgen we regelmatig de vraag hoe transacties precies verlopen binnen de Buckaroo Payment Engine (BPE). Buckaroo kan fungeren als een collecterende Payment Service Provider waarbij vrijwel alle gelden binnenkomen en verwerkt worden op één account: deze worden namelijk gecollecteerd op de Buckaroo Stichting Derdengelden.

Verwerkingstijd van een iDEAL-transactie

Vanuit de Buckaroo Stichting Derdengelden betaalt Buckaroo periodiek (bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks) uit aan de merchant. Soms vragen merchants hoe de verwerkingstijd tussen de Bank van de consument – Buckaroo (St. Derdengelden) Rekening Courant – Merchant Rekening Courant is ingeregeld.
De verwerkingstijd en daadwerkelijke uitbetaling kunnen verschillen per betaalmethode. In onderstaande flow is een schets gemaakt van een iDEAL transactie:

IDEAL van trx tot uitbetaling.png

Delays per betaalmethode

Klik hier voor een overzicht van de delay per betaalmethode

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben:

Zie onze FAQ voor veelgestelde vragen.


Trefwoorden: ideal processing; ideal reconciliatie; ideal matching; ideal journaalpost