Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verdergaat zonder uw instellingen te wijzigingen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de Buckaroo website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Meer informatie
Dit bericht niet meer tonen

SEPA Direct Debit


Machtiging.jpg

Buckaroo biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te incasseren middels een machtging. Deze betaalmethode kan zowel eenmalig (one-off) als doorlopend (recurrent) worden ingezet.
In combinatie met het Buckaroo Credit Management is een bewaakt betaalproces mogelijk, eventueel gecombineerd met overdracht naar een incassobureau. Op de Service pagina staat meer uitleg over het aanbieden van SEPA Direct Debits. Om een juiste afweging te maken van de toepassing van de SEPA Direct Debit gerelateerde diensten is er een Incasso beslisboom opgesteld.

Implementatie van het SEPA Rulebook

Buckaroo ondersteunt altijd de laatste versie van het SEPA rulebook, waardoor de incassomachtigingen nu nog eenvoudiger kunnen worden overgedragen naar de nieuwe bank van de debiteur. Ook is de incasso (bank)wachtdag terug gebracht naar 1 dag. Deze D-1 betekent in de praktijk dat de incasso's door Buckaroo sneller worden aangeboden en daarna na 1 dag direct verwerkt door de incasserende banken. Zie voor vragen over de tijdslijnen de speciaal daarvoor geschreven toelichting. Hierdoor is de cashflow bij het verwerken van een incassobatch verbetert. Hieronder uitleg over de verschillende aspecten van de SPEA Direct Debit:

Voordelen

De SEPA machtiging heeft met name een voordeel bij abonnementsdiensten. Hieronder volgen een aantal voordelen:

Er zijn meerdere manieren mogelijk om een incasso aan te leveren:

Aandachtspunt SEPA Direct Debit B2B

Voor de incasso's bij bedrijven is het mogelijk om gebruik te maken van een zogenaamde Business to Business incasso. Daarbij is het van belang dat het Mandaat vooraf bij de bank van de machtigingsverlener wordt aangemeld. Dat kan op de volgende manieren:

Opmerking: het is ook mogelijk voor bedrijven om te werken met een SEPA Direct Debit Core (B2C). In dat geval is een stornering (het herroepingsrecht tot 6 weken na de incasso) wel mogelijk, maar is het niet noodzakelijk om een mandaat van te voren bij de bank aan te melden. De keuze is aan de Merchant.

Aandachtspunten algemeen

Praktische punten rondom de incasso's van Buckaroo

Herincasso door banken bij onvoldoende saldo

De regels rondom de SEPA Direct Debit geven aan dat er een termijn van 5 dagen is waarbinnen bankstorno’s als gevolg van onvoldoende saldo kunnen worden gemeld. Hieronder de samenvatting van de activiteiten zoals beschreven door de Nederlandse Betaalvereniging over de activiteiten van banken rondom een storno als gevolg van onvoldoende saldo:

Alle informatie die door de banken aan Buckaroo wordt verstrekt over het resultaat van de incasso, wordt direct met de Merchants gedeeld. Aangezien Buckaroo geen bericht ontvangt over de hierboven beschreven tussenstappen van de incasso en hun tussenresultaat, is hierover geen berichtgeving mogelijk.

Informatie op het afschrift van de debiteur

Per bank verschilt de volgorde en inhoud van de transactiedetails op het afschrift. Om de diverse varianten inzichtelijk te maken, zijn hieronder de details van de drie grootste Nederlandse banken uitgeschreven.
Let wel : het betreft een indicatie van de informatie op het afschrift. Banken vernieuwen hun backoffice systemen regelmatig en daarmee kan de getoonde informatie door de bank binnen de mobiele app afwijken van de online-omgeving en die van de fysieke afschriften. Vermeldenswaardige afwijkingen kunnen worden gemeld aan Buckaroo Support, zodat we deze veranderingen kunnen onderzoeken en aanpassen.

Rabobank

Naar rekening “Buckaroo Stichting Derdengelden NL28DEUT0265186439”
Omschrijving accountnaam + omschrijving transactie
Via “Euro-incasso”
Verwerkingsdatum xx-xx-xxxx
Rentedatum xx-xx-xxxx
Referentie Payment key
Mandaatreferentie aaabbbccc
Incassanten ID Buckaroo “NL39ZZZ302317620000”

ING

Naam incassant “Buckaroo Stichting Derdengelden”
Omschrijving accountnaam + omschrijving transactie
IBAN Buckaroo “NL28DEUT0265186439”
Kenmerk Payment key
Mandaatreferentie aaabbbccc
Incassanten ID Buckaroo “NL39ZZZ302317620000”
Type incasso bijvoorbeeld: “Doorlopende incasso”

ABN Amro

Type incasso bijvoorbeeld: “SEPA Incasso algemeen doorlopend”
Incassanten ID Buckaroo “NL39ZZZ302317620000”
Naam incassant “Buckaroo Stichting Derdengelden”
Mandaatreferentie aaabbbccc
Omschrijving accountnaam + omschrijving transactie
IBAN Buckaroo “NL28DEUT0265186439”

Werking

Via de website, een batch of het call-center kunnen transacties worden ingeschoten bij Buckaroo die via een machtiging dienen te worden geïncasseerd. Iedere werkdag om 7:00 uur worden alle ingeschoten transacties van de afgelopen 24 uur in een gezamenlijk bestand verzonden naar de bank waar de incassorekening loopt. Deze bank verwerkt de incasso’s en verstrekt Buckaroo een digitaal afschrift met alle uitgevoerde incasso's. In het afschrift staat welke incasso's er wel en niet zijn uitgevoerd. Hierbij wordt ook de reden vermeld. De status van de verwerking (goedgekeurd of afgekeurd + reden) wordt automatisch per transactie “gepusht” naar de merchant wanneer daarvoor wordt gekozen. Deze push kan vervolgens de levering van de goederen of diensten starten (bij goedkeuring) of stoppen (bij stornering). Voordat de incasso’s aan de bank wordt aangeboden zijn, kan de merchant de incasso nog annuleren, waardoor deze niet door Buckaroo wordt aangeboden aan de bank.

Vooraankondiging

Met de komst van de SEPA Direct Debit is er ook een verplichting van de vooraankondiging, ook wel pre-notificatie genoemd. Deze geven aan de verlener van de machtiging aan welke incasso er voor welke bedrag zal worden uitgevoerd. De merchant heeft de mogelijkheid dit verzoek tot het versturen van de vooraankondiging mee te sturen in het machtigingsbericht naar Buckaroo. In dat geval zal de door de merchant ingestelde template worden verstuurd aan het vermelde emailadres. Het is dus altijd een persoonlijk bericht met daarop de gegevens waarin de klanten zich zouden moeten herkennen. De restricties zijn opgenomen op de implementatie richtlijnen.

Transactieoverzicht

De incasso-transacties zullen net als de transacties gedaan met andere betaalmethoden, direct opgenomen worden in het transactieoverzicht in de Buckaroo Payment Plaza. Ook in de maandrapportages worden de incasso-transacties uiteraard meegenomen. Zo heeft u als merchant altijd een goed inzicht en overzicht van alle aan u betaalde bedragen.Lees meer over:

Aanvragen

De betaalmethode SEPA Direct Debit is volledig geïntegreerd in de Buckaroo Payment Engine. Het is een Plug & Play koppeling die binnen een paar uur geïmplementeerd kan zijn in uw webwinkel. Buckaroo begeleidt u in dit proces en zorgt dat u zo snel mogelijk SEPA Direct Debit kunt accepteren in uw webwinkel. Als merchant hoeft u dus niet zelf de koppeling met SEPA Direct Debit te programmeren en hoeft u ook geen eigen beveiligingscertificaten te regelen.

Wilt u aan de slag met SEPA Direct Debit om deze betaaloptie ook aan te kunnen bieden op uw webshop, stuur dan een e-mail naar sales@buckaroo.nl voor meer informatie. Nadat de aanvraag is gestart kunt u voor updates hierover terecht bij info@buckaroo.nl.

Implementatie

Klik Service SEPA Direct Debit voor meer informatie over de implementatie van SEPA Direct Debit. Bij SEPA DD Reasoncodes staat het overzicht van alle redenen van het mislukken van een incasso. De implementatiehandleidingen voor alle betaalmethoden en gateways, inclusief voorbeeldcode en certificaten is in één bestand beschikbaar. Kies onderstaande knop om het bestand te ontvangen.

Handleidingen.png

Lees hieronder meer over:

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben:

Zie onze FAQ voor veelgestelde vragen.


Trefwoorden: afschrift; bankafschrift; sepa dd; D-1