Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verdergaat zonder uw instellingen te wijzigingen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de Buckaroo website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Meer informatie
Dit bericht niet meer tonen

MOI

Als er sprake is van een ten onrechte afgeschreven bedrag, dan kan tot 13 maanden na de afschrijvingsdatum, een verzoek tot terugdraaien worden ingediend bij de bank waar de afschrijving plaatsvond. Dit geldt alleen voor een machtiging die niet via een digitale Incassomachtiging of op papier is afgegeven.

Melding Onterechte Incasso

De bank waar de klacht wordt ingediend start een MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso) met de bank van de incassant. De incassant is degene die het bedrag af heeft laten schrijven. In het geval van een collecting contract met Buckaroo, zal Buckaroo deze berichten (vaak in de vorm van mail) ontvangen. Op basis van de informatie in dit bericht, wordt deze mail doorgezet naar de juiste Merchant. Deze Merchant wordt gevraagd om de handtekening voor de betaalverplichting door middel van een machtiging op te halen. Deze controle op een geldige machtiging via Digitaal Incassomachtigen of op papier is dus voor de verantwoording van de Merchant. Het is van belang dat de Merchant deze informatie rechtstreeks met de bank deelt, hierin is Buckaroo geen partij. Wanneer de conclusie is dat het gaat over een échte onterechte incasso, dan wordt het geld teruggeboekt op de rekening van herkomst.

De periode waarin een MOI kan worden uitgevoerd is in de regel tussen de 56 dagen en 13 maanden na de incassodatum. Omdat het hier een intensieve administratieve afhandeling betreft, worden er door de banken extra hoge kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden door Buckaroo doorgerekend aan de Merchant. Deze kosten zijn terug te vinden in de afschriften onder de transactiecode I503.

Voorbeeld van transactie verloop

In onderstaand voorbeeld wordt de machtiging geïnd op 21-7-2015 11:48. Op 6-12-2015 00:00 meldt de bank de transactie als gestorneerd bij Buckaroo aan. Dat is ná de 56 dagen storneerperiode. Het betreft daarmee een MOI, welke wordt doorbelast aan Buckaroo met extra hoge kosten. Deze kosten worden met de I503 transactie : Melding Onterechte Incasso doorbelast aan de Merchant.

Datum/tijd Merchant naam Website Naam Rekeningnummer Bedrag Factuur Transactietype Beschrijving
6-12-2015 00:00 Merchant.nl yy.nl -19,95 20xxx587 I503 Melding onterechte incasso (MOI) MOI
6-12-2015 00:00 Merchant.nl yy.nl P.Jansen NL33ABNA06xxxxxx96 -19,95 20xxx587 C501 SEPA Direct Debit Storno 201xxx21
21-7-2015 11:48 Merchant.nl yy.nl P.Jansen NL33ABNA06xxxxxx96 19,95 20xxx587 C008 Simple SEPA Direct Debit 201xxx21

Voorbeelden van bezwaren

Voor het starten van een MOI moet de geïncasseerde ook aangeven welke reden er is voor het indienen:

Bovenstaande redenen zijn slechts voorbeelden. Iedere bank heeft daar een eigen procedure voor.

Storneringen

Niet te verwarren met de MOI's zijn de storneringen (storno's). Deze vallen onder de "no questions asked" periode en kunnen om verschillende redenen plaatsvinden. Een debiteur hoeft dus geen reden op te geven om een stornering te starten. De verschillende storneer redenen van banken zijn uitgelegd op een aparte pagina.