Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verdergaat zonder uw instellingen te wijzigingen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de Buckaroo website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Meer informatie
Dit bericht niet meer tonen

Implementatie Checklist

In de onderstaande checklist nemen we je direct mee in de parktische tips en tricks van implementeren.
Ben je nog aan het orienteren? Lees dan eerst de uitleg op de Digitale Implementatie Manager pagina

Contactgegevens

Buckaroo heeft voor verschillende vragen aparte contact gegevens:

Type vraag Afdeling Raadpleeg Telefoon
Functioneel Buckaroo Customer Service Center (CSC) info@buckaroo.nl 030 - 711 5020
Technisch Buckaroo Support support@buckaroo.nl 030 - 711 5050
Commerciëel Buckaroo Verkoop sales@buckaroo.nl 030 - 711 5010
Implementatie Buckaroo implementaties Digitale Implementatie Manager 030 - 711 5000

Is er bij de implementatie sprake van een testtraject?

De Buckaroo Payment Plaza heeft mogelijkheden om de inrichting en bouw activiteiten van haar Merchants te ondersteunen met een testomgeving. Daarvoor kan een apart test account worden geopend. Vraag, indien gewenst, aan de commercieel verantwoordelijke bij Buckaroo naar het formulier om een testaccount aan te vragen. Testomgevingen kunnen worden onderscheiden op twee manieren:

Test transacties toestaan.JPG


Let op: Standaard staat een productieaccount niet open voor testberichten. Dit om te voorkomen dat gelukte testtransacties worden gebruikt als trigger voor het uitleveren van bestellingen. Wanneer testtransacties toegestaan worden is het de verantwoording van de Merchant om de uitlever keten te beschermen tegen het uitleveren van onbetaalde testorders. Hieronder staat de plaats waar de testtransactie kunnen worden toegestaan.

Wat zijn de klanten van de Merchant?

Het type consument dat kiest voor een merchant hangt af van de producten of diensten die worden verkocht. Deze doelgroep dient geïnformeerd te worden over Buckaroo. Dit voorkomt dat de naam Buckaroo op het afschrift (bijvoorbeeld in het geval van een collecterende betaalmethode) onnodig veel vragen oproept. Bij de consument moet duidelijk zijn dat de merchant werkt via een Payment Service Provider en dat dit veilig gebeurt.

Staan alle afgenomen betaalmethoden in de Buckaroo Payment Plaza?

Als niet alle betaalmethoden zijn toegevoegd of actief staan, neem dan contact op met Buckaroo Customer Service Centre.

Wordt er gebruik gemaakt van AfterPay?

Hierbij de stappen die doorlopen worden tijdens het aansluiten van een merchant via AfterPay voor een succesvolle koppeling.

 1. De merchant vult het interesseformulier in voor de betaalmethode AfterPay. De aanmelding wordt gedaan door Buckaroo.
 2. AfterPay stuurt aan Buckaroo testgegevens toe.
 3. Buckaroo voert de gegevens op als testgegevens en zet het abonnement op disabled: hierdoor zijn er wel test- maar geen live transacties mogelijk voor de merchant.
 4. Buckaroo informeert de merchant en AfterPay dat de testcredentials zijn opgevoerd en de merchant kan starten met testtransacties.
 5. De merchant kan implementeren en testen.
 6. Wanneer merchant gereed is met testen kan deze bij AfterPay (integration@afterpay.nl) een acceptatietest aanvragen.
 7. AfterPay controleert acceptatietest en geeft bij afwijzing hiervan terugkoppeling aan de merchant.
 8. Bij goedkeuring acceptatietest stuurt AfterPay de live credentials door aan Buckaroo.
 9. Buckaroo voert de gegevens op als live credentials en zet het abonnement op enabled: zowel test- als live transacties worden mogelijk.
 10. Buckaroo informeert de merchant en AfterPay dat de live credentials zijn opgevoerd en dat vanaf dat moment live transacties mogelijk zijn.
 11. AfterPay Integration voert een live test uit.

Wordt er gebruik gemaakt van credit management (CM)?

Vul in de Buckaroo Payment Plaza onder het tabblad credit management de juiste informatie in.

Herincasso SEPA Direct Debit.jpg

Zijn alle templates geüpload en gekoppeld voor de juiste betaalmethoden?

Buckaroo heeft een set voorbeeld templates ontwikkeld. Deze templates kunnen worden toegepast voor de verschillende betaalmethoden en het Buckaroo Credit Management. Voor de beschrijvingen van het gebruik van de templates is een speciale template pagina beschikbaar.

Is de paylink in het template clickable?

Een voorbeeld van een werkende actieve link is : <a style="color: #111111" href="[paylink]" target="_blank">Ja, ik betaal nu! </a>
Het gebruik van de HREF vermelding maakt van de link een werkende verwijzing naar een url.
Meer informatie hierover is terug te lezen in aanpassen paylink verwijzing

Moet het template in meerdere talen worden weergegeven?

De merchant kan zelf de tekst van de templates in de juiste talen aanbieden. Het template kan daarna aan de juiste taal gekoppeld worden. De referentie naar de verschillende templates wordt op basis van de culture doorgegeven. Deze waarde dient met iedere transactie te worden meegegeven. Wanneer er geen template gekoppeld in de juiste taal, wordt de standaard template door Buckaroo verstuurd.
Voorbeeld van een regel uit een aangeboden transactie: culture = nl-NL. In dat geval moet er ook een template met de languages= Nederlands worden aangemaakt. Wanneer dat het geval is, zal het merchant eigen template worden verstuurd. Hieronder is dat het test.html template

Template koppeling aan taal.JPG

Ook de checkout maakt gebruik van de culture instelling om de verschillende ondersteunde talen te laten zien. Op de pagina ondersteunde talen in de checkout is terug te vinden welke talen worden ondersteund.

Zijn er regels voor een pre-notificatie / vooraankondiging?

De definitie van een vooraankondiging (pre-notificatie) is dat de incasserende partij minimaal 14 kalenderdagen voor de uiteindelijke incassodatum moet laten weten, welk bedrag van de rekening van de machtigingsverlener zal worden afgeschreven. Een vooraankondiging hoeft niet altijd 14 dagen van tevoren plaats te vinden. Met degene die de machtiging verleent, mogen daar andere afspraken over worden gemaakt. Belangrijk is wel dat hierover (aantoonbaar) overstemming is tussen de betrokken partijen, zoals in een koopovereenkomst.

Zijn er testen uitgevoerd met e-mail templates in verschillende mailprogramma’s?

Om de betaalbeleving van de verschillende gebruikers van de reminders die door de Merchants worden verstuurd, belangrijk is, is het advies om met de verschillende mailprograamm's te testen hoe de template er uitziet in de verschillende mailprogramma's zoals: Gmail / Hotmail / Outlook / Yahoo.

Is de tekst in het e-mail template duidelijk voor de consument?

Het moet voor de consument duidelijk zijn waar hij/zij moet aankloppen voor de verschillende vragen. Leveringen lopen via de Cusomer Service afdeling van de Merchant en betaalvragen via CSC Buckaroo. Hoe duidelijker de berichtgeving, hoe minder vragen er door de consumenten zullen worden gesteld.

Staat er voldoende saldo op het account om een refund uit te voeren?

Bij elke transactie worden de transactiekosten direct ingehouden. Het saldo kan opgehoogd worden door middel van een iDEAL betaling. Ook kan er aan Bucakroo worden gevraagd om een drempel bedrag aan te houden na een uitbetaling om daarvan de refunds te kunnen doen. Mocht het saldo niet voldoende zijn, dan wordt de refund aangehouden en zal deze alsnog handmatig moeten worden vrijgegeven.

Moet er een drempelwaarde ingesteld worden, zodat er altijd refunds gedaan kunnen worden?

Ook dient een eventueel drempel bedrag te worden aangehouden om, na een uitbetaling van het saldo, toch refunds uit te kunnen voeren. Neem voor het instellen van de drempel contact op met het Buckaroo Customer Service Centre .

Moet de mail vanuit Buckaroo of de merchant verstuurd worden? (Server set-up)

Het versturen van de mail kan worden gedaan via de mailserver van de Merchant. Voor deze constructie worden extra kosten in rekening gebracht voor het implementeren van de mail connecties. Neem hiervoor contact op met Buckaroo Support.


Buckaroo betaalpagina in eigen look en feel?

De style van de HTML Gateway kan worden aangepast. Dit kan door middel van een aangepaste stylesheet (CSS bestand). Lever hiervoor de aangepaste stylesheet HTML gateway aan bij Buckaroo Support onder vermelding van de website waarvoor deze beschikbaar moet komen. Er kan ook een stylesheet voor mobile devices worden gebouwd. Zie voor meer informatie: Style my Gateway.

Restrictie: er mogen geen gegevens van externe websites worden geladen in de stylesheet en er mag geen andere content worden getoond dan de stylesheet meegeleverde afbeeldingen. Dit om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens ongemerkt in verkeerde handen kan vallen.

Advies: Redirect de gebruiker van de webpagina naar de Buckaroo HTML Gateway voor het afrekenen en gebruik niét de iframe techniek. Door iframing kan een goed afhandeling van de betaling niet worden gegarandeerd en is de checkout gevoeliger voor onvolledige betalingen.

Uitleg iframe: het inladen van een andere html-pagina binnen de eigen pagina. Het ziet eruit als een soort raam in je pagina waardoor je naar een andere pagina kunt kijken.

Hoe vaak moet de uitbetaling per week plaatsvinden?

De uitbetaling kan dagelijks en wekelijks of aangepast worden gedaan. Er zijn kosten verbonden aan de uitbetalingen die meer dan één maal per week zijn.


Worden de betaalverplichtingen in de vorm van batches aangeleverd?

Het is verstandig om vooraf de resultaten van een (proef)batchfile te verifiërenen. De resultaten zijn vanuit de Buckaroo Payment Plaza te downloaden.

Geef dit aan bij de commercieel verantwoordelijke. Dan kunnen afspraken worden gemaakt over de kosten en worden de sFTP gegevens aangemaakt en opgestuurd inclusief de handleiding.

Als een batch verwerkt is kan in de validatie- en processingrapportage worden bekenen wat er ingelezen kon worden. In deze rapportage worden de regels genoemd die gelukt en mislukt zijn, inclusief de reden waarom.

Zijn er redirect URL’s ingesteld en/of worden ze meegestuurd?

Zodra een consument een transactie heeft afgerond/mislukt is, komt hij/zij op een door de merchant aangegeven pagina terug. Deze pagina kan in de transactie worden meegegeven of in de Buckaroo Payment Plaza worden ingesteld. Zorg ervoor dat er naar een HTTPS pagina wordt verwezen om waarschuwingen over certificaten te voorkomen.

Is het bekend wat de flow is van de afgenomen betaalmethoden?

Een voorbeeld is (Simple) SEPA Direct Debit. Hierbij heb je te maken met een delay en een rolling reserve. Het is van belang dat het duidelijk is wanneer een merchant het geld krijgt uitbetaald.

Wat betekent CSFC?

De afkorting CSFC staat voor cross site forgery request checks. Deze check wordt gedaan om een CSRF aanval te kunnen detecteren. In geval van een CSRF-aanval wordt een ingelogd slachtoffer via de browser verzocht om (vervalste) authenticatie informatie te delen met een andere applicatie. Om deze checks mogelijk te maken kan het noodzakelijk zijn om zowel de domeinen van Buckaroo als die van de Merchant op een whitelist op te nemen.

Trefwoorden: Implementatie; Checklist; Implementatie; Implementatie Manager; Controle lijst