Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verdergaat zonder uw instellingen te wijzigingen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de Buckaroo website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Meer informatie
Dit bericht niet meer tonen

Digitale Implementatie Manager

Het doel van deze pagina is om u als Merchant of Partner inzicht te geven in de punten die belangrijk zijn wanneer u met Buckaroo aan de slag gaat. Onderstaande informatie betreft een brug tussen de functionaliteiten die worden afgenomen en de technische beschrijvingen ervan. Daarvoor heeft Buckaroo het het volgende stappenplan opgesteld:

Stap 1: Kies een implementatie methode/gateway

Direct met consument: Voor de gateway welke werkt in interactie met de consument gelden 3 soorten handleidingen:

Gateway Keuze.jpg

Verbindingskeuze: De keuze voor het type verbinding is een technische afweging en is afhankelijk van de mogelijkheden van de webshop en/of de webshopontwikkelaar. Voor de details van de verschillende verbindingen kan worden gekozen uit: SSL-HTML ; JSON ; NVP Koppeling of SOAP-XML.

Betaalverzoeken afhandelen door bestand aanbieden:

Bestand aanbieden opbouw.jpg

Wanneer gebruikt: Wanneer de Merchant aan Buckaroo meerdere facturen tegelijk aan wil bieden, dan kan dit door middel van het aanbieden van een batch bestand (CSV). Aanbieden van het batch bestand kan via de Buckaroo Payment Plaza of een SFTP account. De opmaak van het bestand is vergelijkbaar met een Excel sheet waarin de details van de facturen aan Buckaroo bekend worden gemaakt. Door het toevoegen van Credit Management kan het opvolgproces van de facturen door Buckaroo worden verzorgd.

Stap 2: Maak een bericht en stuur die naar de test gateway

Bestand aanbieden upload.jpg
Om te controleren of de betaalketen werkt is het opstellen van een test scenario noodzakelijk. In dit scenario worden de reguliere afhandelingen en de uitzonderingen opgenomen. De testberichten kunnen aan de Buckaroo betaalomgeving als test worden aangeboden. Voor het samenstellen van de berichten is er per betaalmethode een implementatie handleiding beschikbaar. Deze handleidingen beschrijven de benodigde informatie in het input bericht en geeft ook aan wat er terugverwacht kan worden in het antwoordbericht.

Ook een bestand kan als testbestand worden aangeboden. Dan vindt alleen het inlezen plaats en kan worden gecontroleerd of de opmaak voldoet. De volledige beschrijving van het aanbieden van bestanden is terug te vinden in de handleiding bestand aanbieden. Die beschrijving is terug te vinden in de ZIP die hier te downloaden is.

Opmerking: Gebruik voor het testen van bestand aanbieden niet de SFTP interface, binnen deze interface worden geen testbestanden ondersteund en zullen de ingezonden bestanden direct in productie worden verwerkt. Gebruik in plaats daarvan de userinterface in de Buckaroo Payment Plaza om testbestanden aan te bieden door een vinkje te plaatsen bij TEST.
Voor een ketentest kan worden gekozen voor het aanbieden van testfacturen in de productie omgeving. Daarbij kunnen eigen medewerkers toestemming te geven hun gegevens op te nemen in een factuurregel in het ketentestbestand. Daarbij kan worden gekozen voor een bedrag van bijvoorbeeld € 1,00. In dat geval kan een ketentest worden doorlopen met een laag risico en kunnen ook alle rapportages worden opgevraagd en verwerkt.

Stap 3: Lees de response bij terugkeer van de klant uit en verwerk deze

Binnen een webshop omgeving
Het antwoord bericht naar aanleiding van een aangeboden factuur geeft aan de merchant het resultaat van de transactie terug. Op basis van deze terugkoppeling kan worden gekozen de klant terug te brengen op een “succes” pagina bij een OK of bij naar een “mislukt” pagina bij een niet OK.

Betaalverzoeken afhandelen door bestand aanbieden

Test resultaten bestand aanbieden.jpg

De bestand aanbieden interface kent ook terugkoppeling. Deze kan worden ingezien in hetzelfde scherm waar ook de upload heeft plaatsgevonden. De terugkoppeling in de vorm van Validatie Resultaten geeft de bevindingen op het bestand aan. Op basis van deze terugkoppeling kan het aan te bieden bestand worden veranderd en daarna opnieuw worden aangeboden. De Download failed CSV records geeft de facturen weer die niet zijn geaccepteerd.

Uitleg van de batch details
Kenmerken

Status

Downloads

Uitleg over bestanden en hun resultaten:

Stap 4: Stel de push in

Belangrijk is het onderscheid te maken tussen de flow in de webshop binnen een betaalmethode (transactie georiënteerd) en het push bericht. Een push bericht geeft de statusveranderingen van een transactie door aan de merchant. In het push bericht zit extra informatie over de transactie, zoals een transactie code (transaction ID). Op basis van dit ID kunnen later acties worden ondernomen, zoals het initiëren van een refund. Op basis van dit ID is het mogelijk om een bedrag terug te storten naar de bron waar het geld vandaan kwam. Wanneer dat ID wordt bewaard kan dus ook een betaald bedrag met een creditcard worden terug gestort op deze creditcard. Het gebruik van de push dienst geeft de mogelijkheid om zowel voor de betalingen bij Direct met consument als ook Betaalverzoeken afhandelen door bestand aanbieden altijd te weten of deze betaald is of niet. Dat is voor iDEAL betalingen bruikbaar wanneer de betaalinterface niet (snel genoeg) reageert. In dat geval zal op een later tijdstip altijd de laatste status bekend worden gemaakt. Voor voor niet gegarandeerde betaalmethoden, waarbij de consumenten de transactie op een later tijdstip op eigen initiatief kunnen terug draaien, is het op deze wijze altijd mogelijk om vast te stellen of de vordering is betaald of niet.

Tip: Bij de Push instellingen is er een veld "E-Mail push mislukt". Op die plaats kan een emailadres worden ingevoerd welke een mail ontvangt als Buckaroo constateert dat de listening service niet meer werkt en de webshop dus niet meer geupdate wordt.

Stap 5: Style de gateway

Buckaroo stelt een betaalomgeving beschikbaar welke zo veel mogelijk op de “look and feel” van de webshop kan worden aangepast. In deze gateway styling is het gebruik van een eigen logo / layout in de betaalomgeving mogelijk. Het is niet noodzakelijk om deze aanpassing door te voeren. In dat geval zal het logo van Buckaroo op de betaalpagina verschijnen. De styling geldt overigens per URL door te voeren. Anders verwoord: Wanneer er sprake is van verschillende merken / huisstylen, kan er per style een eigen stylesheet worden aangeboden. Let wel: Voor de URL’s waarvoor geen styling wordt aangeboden zal standaard Buckaroo stylesheet verschijnen.

Stap 6: Zet de gateway om naar productie

Er zijn twee mogelijkheden: Er wordt tijdens het testen gebruik gemaakt van een test account, welke bij de overgang naar productie wordt omgezet naar een productie account. In dat geval volstaat een mail naar info@buckaroo.nl met daarin het verzoek voor het omzetten. Er kan alleen worden over gegaan naar productie als de Buckaroo contracten succesvol zijn ingediend. Voor creditcards is er ook een akkoord van de creditcard acquireer noodzakelijk. Het is aan te raden om al tijdens het testtraject te informeren of een geruisloze overgang naar productie mogelijk is.
Ook kan er een testaccount náást een productie account actief blijven. Een test account kan tijdelijk op productie worden gezet tegen dezelfde condities (kosten) als voor het reguliere productie account. Als dat noodzakelijk is, vermeldt dan de naam van het account en de betaalmethoden en de periode tot wanneer dit actief moet zijn naar info@buckaroo.nl. Dit is alleen noodzakelijk wanneer test transacties met geldelijke verantwoording de reguliere productie omgeving zouden verstoren.


Trefwoorden: Digitale Implementatie Manager; DIM; Stappen Plan; Stappenplan; Stappen; Implementeren