Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden op deze website. Als u verdergaat zonder uw instellingen te wijzigingen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het ontvangen van alle cookies op de Buckaroo website. Als u dat wenst, kan u uw cookie instellingen op elk moment wijzigen. Meer informatie
Dit bericht niet meer tonen

Administratiekosten

Binnen de Buckaroo Payment Plaza bestaat de mogelijkheid om Credit Management te gebruiken voor het innen van facturen. De bij Buckaroo ingediende facturen, welke meelopen in het Credit Management systeem, worden binnen de Buckaroo Payment Plaza met behulp van een volledig geautomatiseerd aanmaningensysteem opgevolgd. Afhankelijk van de instellingen kan er per aanmaning sprake zijn van ophogingen bovenop de factuur. Deze ophogingen worden administratiekosten of incassokosten genoemd. Wanneer u gebruik maakt van het Buckaroo Credit Management, is het belangrijk te weten dat deze zo kan worden ingericht dat deze voldoet aan de Wet op de Incasso Kosten (WIK). Uit de geïnde administratiekosten worden de inspanningen voor het incasseren betaald. Voor deze gelden zijn verschillende verdeelsleutels mogelijk:

Credit Management Lite

De Merchant kiest ervoor zelf de incasso van de ingediende facturen uit te voeren. Daarbij is Buckaroo met haar Credit Management systeem ondersteunend. Hiervoor geldt:

Credit Management met een gekoppeld incassobureau

De Merchant kiest ervoor de incasso van de ingediende facturen op te volgen met een incassobureau. Daarbij is Buckaroo met haar Credit Management systeem ondersteunend en draagt Buckaroo de factuur, namens de Merchant, over aan het incassobureau wanneer er aan het einde van de factuurtermijnen, inclusief alle herinneringen, nog geen geld is ontvangen. Hiervoor geldt:

Buckaroo BetaalGarant

De Merchant kiest ervoor om garantie te ontvangen op de ingediende facturen. Daarbij keert Buckaroo het factuurbedrag namens de Guarantor uit aan de Merchants wanneer de consument aan het einde van de factuurtermijnen, inclusief alle herinneringen niet betaald heeft. Hiervoor geldt:

Verrekening van de administratiekosten

De factuur kent een totaal bedrag (incl. BTW). Dit is het factuurbedrag dat Buckaroo wordt gevraagd te innen. De administratiekosten die aan dit innen zijn verbonden worden als een losse transactie bovenop de factuur geboekt. Consumenten die met iDEAL betalen krijgen de totaalsom van de facturen (indien van toepassing verrekend met een creditnota) en de administratiekosten in het iDEAL scherm gepresenteerd. De aanmaningen die voor overboekingen worden verstuurd vermelden ook het totaal van de factuur, verhoogd met de administratiekosten. Wanneer de consument het totaalbedrag heeft voldaan, wordt deze afgeboekt tegen de openstaande factuur. Op dat moment zijn er twee scenario’s:

Merchant als eigenaar van de administratiekosten

De administratiekosten worden per factuur in een tweetal posten bijgeschreven op het account van de Merchant, onder vermelding van het factuurnummer. Deze posten hebben een ander transactietype dan het type dat behoort bij de gekozen betaalmethode. Het nummer van deze transactie is: Axxx.
Alle posten, welke onder vermelding van dit transactietype worden geboekt, kunnen op de grootboekrekening “administratiekosten” worden geboekt als omzet. Deze administratiekosten zijn vrijgesteld van BTW en worden als zodanig geïncasseerd bij de consument.

Administratiekosten voor Merchant.jpg

Merchant die de incasso werkzaamheden door derden laat verrichten

De administratiekosten worden per factuur in een tweetal posten bijgeschreven op het account van de Merchant, onder vermelding van het factuurnummer. Deze posten hebben een ander transactietype dan het type dat behoort bij de gekozen betaalmethode. Het nummer van deze transactie is: Axxx. Alle posten, welke onder vermelding van dit transactietype worden geboekt, zullen als integraal onderdeel van de transactiekosten op dezelfde dag ook weer worden afgeschreven.
Voor de Merchant mogen deze geïnde administratiekosten als kosten ter verwerving van de gelden van een factuur worden geboekt. De door de consument betaalde administratiekosten zijn vrijgesteld van BTW. Buckaroo zal de geïnde administratiekosten onttrekken van het account van de Merchant verhoogd met 21% BTW, omdat de administratiekosten als een dienst aan de Merchant is verleend. Dit is conform de wetgeving rondom Credit Management.
Het verschil tussen bijgeschreven en afgeschreven administratiekosten betreft de in rekening gebrachte BTW (21%). De BTW wordt ook vermeld op de factuur van Buckaroo en is volledig verrekenbaar.

Administratiekosten voor Incassobureau.jpg

Resultaat op de factuur van Buckaroo

Ook voor de Buckaroo factuur, welke maandelijks aan de Merchant wordt verstuurd, gelden er de volgende situaties:

  1. Merchant als eigenaar van de administratiekosten: De factuur van Buckaroo zal geen vermelding hebben van de geïnde administratiekosten. Hierover zijn ten slotte ook geen kosten verschuldigd van de Merchant aan Buckaroo.
  2. Merchant die de incassowerkzaamheden door derden laat verrichten: Op de factuur van Buckaroo zal een post worden vermeld van de (binnen de stichting derdengelden gehouden account) ingehouden administratiekosten, verhoogd met 21% BTW. Op basis van deze factuur kan de Merchant de kosten van zijn betaalverkeer in zijn boekhouding opvoeren en de BTW verrekenen.

Het terugstorten van geïnde administratiekosten

De administratiekosten worden in rekening gebracht als onderdeel van het Credit Management op een factuur. Hierdoor wordt de consument erop gewezen dat er sprake is van een vordering welke niet binnen de gestelde termijnen is voldaan. Indien de Merchant eigenaar is van de administratiekosten is het is aan hem om te beslissen de administratiekosten eventueel terug te storten. Zie hiervoor het onderstaande schema. Wanneer er sprake is van een incassobureau of een Guarantor, is de Merchant geen eigenaar van de administratiekosten. In dat geval zal het terugstorten ten laste gaan van het saldo van de Merchant. Wanneer blijkt dat het incassobureau of de Guarantor de administratiekosten ten onrechte hebben ontvangen, kunnen zij de gelden terugstorten naar de Merchant. Deze gelden worden op de Buckaroo factuur verrekend.

Administratiekosten terugdraaien.jpg

Samenvatting

Voor meer informatie

De consequenties die de afhandeling van de administratiekosten heeft voor uw verwerking van de betalingen, is ook opgenomen in het document Credit Management Buckaroo en administratiekosten. Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben, neem dan svp contact op met uw account manager of stuur een e-mail naar info@buckaroo.nl.


Trefwoorden: administratie kosten; administration costs; ophogingen; verhogingen; incassokosten; incasso kosten