Buckaroo Support

Statussen Subscriptions

Een subscription status kan worden opgevraagd met een Subscription Info request. De waarde Subscriptionstatus komt dan terug. Deze status heeft de volgende waarden:

Status Omschrijving
Active  Actieve subscription
Inactive  Inactieve subscription
Pending  Wacht op resultaat start actie van de subscription
Paused  Gepauzeerde subscription
Failed  Mislukt subscription request
Planned  Subscription start in de toekomst