Buckaroo Support

Hoe moeten de push instellingen worden ingesteld in de Buckaroo Plaza?


1. Log in op de Buckaroo Payment Plaza (https://plaza.buckaroo.nl)
2. Ga naar Mijn Buckaroo > Websites en selecteer de websites uit de dropdown.
3. Ga naar het tabje Push instellingen

a. De checkbox “Push Response aanzetten” dient aangevinkt te zijn.

b. De velden ‘Push URI Success’ en ‘Push URI Failure’ moeten beiden gevuld worden met
een URL van uw website. Het gaat hier om:
http(s)://<basis url website>/?wc-api=WC_Push_Buckaroo
De basis URL van uw website zal in de meeste gevallen de vorm van ‘www.uwwebsite.nl’
volgen.

Er zijn hier echter ook uitzonderingen op. De meest voorkomende uitzonderingen zijn
‘www.uwwebsite.nl/index.php’ en ‘www.uwwebsite.nl/NL’ of een combinatie van beide.
Om erachter te komen welke basis URL uw website gebruikt gaat u naar de voorpagina
van uw website en klikt u op enkele links. Steeds kijkt u naar de URL van de pagina waar
u zich bevindt. Het deel aan het begin van de URL dat steeds gelijk blijft, is uw basis
URL.

c. Gebruik HTTP-Method moet op “POST” staan.

d. Voor “Push type” kies “BPE3.0”.