Buckaroo Support

Release notes

Shopware 6 logo

Onderstaand een overzicht van de laatste releases omtrent Shopware 6. Hierin wordt in iets meer detail ingegaan op bugfixes en nieuwe features die in de afgelopen periode zijn uitgebracht.