Buckaroo Support

Gedeeld terugbetalen: Buckaroo Payment Plaza of Magento Backend?

Een refund oftewel een terugbetaalopdracht is niet mogelijk voor elke betaalmethode. Voor de geschikte betaalmethodes kan het gehele bedrag altijd via de Magento Backend en Buckaroo Payment Plaza worden terugbetaald.

Gedeeltelijk terugbetalen
In de uitzonderlijke situatie waarbij er een Payment Fee is gerekend over de betaalmethode en niet de gehele order maar slechts een gedeelte van de order terugbetaald dient te worden, is dit alleen mogelijk vanuit Buckaroo Payment Plaza. In de Magento Backend wordt de refund berekend waarbij altijd de Payment Fee wordt terugbetaald dit is niet altijd de gewenste uitwerking voor jou.

Klik in de Buckaroo Payment Plaza op de Transaction en vervolgens op Refund. Hier kun je het precieze bedrag dat terugbetaald dient te worden invoeren.