Buckaroo Support

Sofort betaling via Buckaroo

Standaard komen Sofort-betalingen pas op succes zodra het geld is ontvangen door Buckaroo. Dit kan 1-5 werkdagen duren. Echter is er ook een mogelijkheid om een "Immediate Success State" te geven wanneer de issuing bank hiertoe toestemming geeft. Dit is een setting die alleen Buckaroo voor je kan aanzetten.