Buckaroo Support

Na installatie zie je Class TIG_Buckaroo3Extended_Model_Resource_Setup not found in

Probleem:
Na de installatie verschijnt de volgende foutmelding: Fatal error: Class 'TIG_Buckaroo3Extended_Model_Resource_Setup' not found in ../includes/src/Mage_Core_Model_Resource_Setup.php

Oplossing:
Deze foutmelding komt naar voren als de extensie geïnstalleerd wordt via de compiler (system > tools > compilation). Deactiveer in dat geval de compiler en voer de installatie opnieuw uit.