Buckaroo Support

Schematische weergave

Bij de transacties die bedoelt zijn om te worden behandeld als split payment, wordt de verdeelsleutel van de gelden al meegegeven in het request naar Buckaroo. Zodra de transactie slaagt zal, met in acht neming van de meegegeven doorbetaal vertraging de split payment worden uitgevoerd. De bedragen en de uitbetaal vertraging kan door bijstuur berichten worden beïnvloed.