Buckaroo Support

Redirects

Om uw klanten na het doen van een transactie terug te leiden naar uw website is het mogelijk om redirects op te geven. Dit is mogelijk op twee manieren. Instellen in de plaza of meesturen in het daadwerkelijke transactieverzoek.

Plaza
  • URI succes: Naar deze URL wordt de klant teruggestuurd wanneer een transactie succesvol is afgerond.
  • URI reject: Naar deze URL wordt de klant teruggestuurd wanneer een transacties word afgewezen.
  • URI cancel: Naar deze URL wordt de klant teruggestuurd wanneer deze zelf de transactie heeft afgebroken.
  • URI failure: Naar deze URL wordt de klant teruggestuurd wanneer een transacties word afgewezen door die issuing bank.
Transactieverzoek

Het is ook mogelijk om bovenstaande URI’s mee te sturen in het daadwerkelijke transactieverzoek. Vooral wanneer er volledig zelf gebouwd wordt is dit aan te raden. Deze informatie kan dan in basic fields van een verzoek worden opgenomen. Onderstaand een voorbeeld (dummy pagina’s):

"ReturnURL": https://buckaroo.nl/bedankt
"ReturnURLCancel": " https://buckaroo.nl/mislukt ",
"ReturnURLError": " https://buckaroo.nl/fout ",
"ReturnURLReject": " https://buckaroo.nl/afgewezen ",

— Voorbeeld return URL's