Buckaroo Support

Custom variabelen

Het is mogelijk om naast de Buckaroo variabelen ook merchant eigen variabelen mee te sturen met elk betaalverzoek. Deze extra variabelen worden ook in de response en push updates meegegeven. Er zijn 2 types van deze variabelen:

  • Custom variabelen: deze worden vooraf geconfigureerd in de Payment Plaza. Voordeel hiervan is dat deze zichtbaar en doorzoekbaar zijn in de Payment Plaza. Dit omdat de waarden worden opgeslagen in de Payment Plaza. Ook kan het type van het veld worden opgegeven. Daarmee ontstaat de mogelijkheid van het controleren op formaat. Het formaat is gedefinieerd als cust_[variablename] (bijv. cust_event).
  • Additional variabelen: deze worden niet vooraf geconfigureerd. De additional variabelen zijn ook in de Payment Plaza te zien in de transactie details, maar hier kan niet op worden gezocht. Het formaat is gedefineieerd als add_[variablename] (bijv. add_MyShopNumber).

Opmerking: Zowel custom als additionele variabelen zijn optioneel en hoeven niet verplicht meegestuurd te worden. Het leeg laten van deze variabelen levert geen foutmelding op. Hieronder de uitleg bij nummering in de onderstaande afbeelding in de tijdsvolgorde waarop deze worden afgehandeld:

  1. Indienen van de transactie
  2. Afhandeling van het betaalverzoek
  3. Redirect nadat de consument de betaalpoging heeft afgemaakt
  4. Push van de resultaten van de betaalpoging
  5. Opvragen van een transactie rapportage
  6. Gebruik van de variabele in payperemails, reminders, brieven en SMS-en
Custom variabelen in JSON

"CustomParameters": {
   "List": [
   {
       "Name": "naam_van_het_plaza_veld1",
       "Value": "Voorbeeld veldinhoud"
   },
   {
       "Name": "naam_van_het_plaza_veld2",
       "Value": "€6,00"
   }
  ]
}