Buckaroo Support

Betaal afhandeling

Er zijn verschillende manieren om de betaal gegevens af te handelen. Om een overzicht te hebben van alle mogelijkheden, zijn ze in het schema allemaal benoemd met de vragen erbij die nodig zijn om de keuzes te maken.

 • Is er sprake van Split Payments? Wanneer er sprake is van een marktplaats, is het noodzakelijk om de specificatie van de uitbetaalverhoudingen scherp te hebben. Gebruik dan de Market Places functionaliteit
 • Is er behoefte aan een Hosted Payment Page? Gebruik configuratie mogelijkheden binnen de door Buckaroo vorm gegeven Smart Checkout functionaliteit
 • Is de wens om de Credit Card gegevens op een PCI compliant manier op de eigen website te laten invullen? Gebruik Client Side Encryption. De Client Side encryption is in de volgende vormen beschikbaar:

  - Android

  - IOS 

  - JavaScript libarary

 • Is de wens om te werken met zo weinig mogelijk in te vullen gegevens op de checkout? Kies voor de mogelijkheid om de transactie met een Security Code in te dienen
 • Gebruik van Tokens voor herhaalbetalingen in plaats van iedere keer alle betaalgegevens betaalgegevens? Gebruik de Buckaroo Tokenization Service
Service keuze

Het maken van de keuze voor de verschillende diensten van Buckaroo zijn in een paar stappen te maken. Het komt ook voor dat Merchants per type dienstverlening voor de éne of de ándere dienstverlening kiezen.

 • Buckaroo Checkout : Wanneer de betaler in het proces aanwezig is en de betaling direct plaats moet vinden.
 • Buckaroo Payment Invitation (soms ook PayperEmail) : Het beschikbaar maken van de Buckaroo Checkout zonder dat de betaler in het proces aanwezig is. De link kan via email of andere media aan de betaler worden verstrekt.
 • Buckaroo Credit Management : Het aanmelden van een factuur met een behandelschema / behandelplan waarin de betaler eraan wordt herinnert om de betaling van de factuur alsnog te doen.
 • Buckaroo Subscription Services : Iedere gewenste periode wordt door Buckaroo een factuur gegenereerd gebaseerd op de actuele Merchant informatie. Aan de betaler wordt op de gewenste manier bekend gemaakt dat er een betaling dient plaats te vinden.