Buckaroo Support

Bestand aanbieden

Transacties aanbieden kan op verschillende manieren. De eerste mogelijkheid is via de diverse gateways :  JSON, HTML, NVP & SOAP. De tweede mogelijkheid is om transacties via batch aan te bieden.

Via de bestand aanbieden functionaliteit is het dus mogelijk om meerdere transacties tegelijk uit te voeren. Let hierbij wel op dat er geen klant-interactie plaats vindt, een iDEAL betaling is dus niet mogelijk.

Bestand aanbieden via de Plaza

Indien een account de juiste rechten heeft is het mogelijk om via de onderstaande stappen gebruik te maken van bestand aanbieden.

 1. Klik op Services > Bestand aanbieden.
 2. Klik rechts bovenin het venster op Acties > Upload new batch.
 3. Plaats in het file drop scherm uw bestand (.CSV) en selecteer rechts de correcte instellingen.
 4. Klik op Bestand aanbieden & wacht op goedkeuring.
 • Bestand als test aanbieden: Indien u wilt testen om te controleren of alles klopt
 • Is een refund batch: Indien het gaat om een bestand met refunds, vinkt u dit aan.
 • Selecteer een website: Kies een van uw websitekeys, tenzij deze is opgenomen in het .csv-bestand.

Als een bestand succesvol is aangeboden ontvangt de aanvrager een e-mail met daar in een goedkeuringscode. Deze code dient ingevuld te worden voor het volledig processen van het bestand.

Status

Als er bij het aanbieden van het bestand iets fout is gegaan, is de status De batch is mislukt. De batch kan mislukken om diverse redenen. Bijvoorbeeld doordat een specifieke waarde ontbreekt of niet klopt. Onderstaand vindt u enkele tips voor de verwerking van het bestand.

 • Currency is meestal euro, de value hiervoor is EUR. Voor de Amerikaanse dollar is dit USD.
 • De Websitekey van een website vindt u via Mijn Buckaroo > Websites.
 • Let er bij Amount op dat de cijfers worden gescheiden met een punt en niet met een komma.
 • Culture gaat om de taal. Meer hierover vindt u hier.
 • Het bestand moet worden aangeboden in .csv-format, niet in .xls-format.
 • Voor sommige keys (zoals geslacht, service en action) zijn een aantal specifieke waarden mogelijk. Hiervoor kunt u ook terecht op onze development portal.
 • U kunt nooit precies hetzelfde bestand aanbieden: als u iets aan het testen bent of er gaat iets verkeerd en u wilt dus het bestand opnieuw aanbieden, dan mag de titel en/of de inhoud niet identiek zijn aan een eerder aangeboden bestand. Als u een bestand aanbiedt wat wel hetzelfde is, zal er meteen een foutmelding optreden.

Als alles goed is verwerkt is de status De batch is in afwachting van goedkeuring. De (ingelogde) gebruiker ontvangt na het uploaden/verwerken een e-mail met bevestigingscode welke kan worden opgevoerd in het pop-up scherm welke geopend kan worden door op de batch de klikken.

Kenmerken batch

Voor details over een batch kunt u op de specifieke batch klikken. Hier vind u in de kolom Details meer informatie.

 • Aangeboden: Aanbiedingstijd en -datum van het bestand
 • Aantal posten: Aantal regels in de csv dat voor de batch is gebruikt
 • Bedrag debit: Totaal debit bedrag in batch (bijvoorbeeld vorderingen)
 • Bedrag credit: Totaal credit bedrag (bijvoorbeeld refunds)
 • Bestandsnaam: Naam van het geuploade bestand
 • Bestandstype: csv (Wordt geopend met Excel)
 • Bron: Meestal Plaza, maar kan ook sFTP zijn
Verwerkte batch

Zodra een batch is verwerkt en goedgekeurd kunt u op de batch klikken om de resultaten te bekijken.

 • Origineel bestand: Het aangeboden bestand.
 • Validatie resultaten: Dit bestand geeft per regel in het aangeboden bestand aan of deze ingeladen kon worden in de Plaza of niet. Als alles goed gaat, wordt dat in dit bestand aangegeven. Als er iets verkeerd gaat, vindt u dat in dit bestand en daar staat ook bij wat er mis is gegaan zodat u dit kunt aanpassen.
 • Processing-resultaten: Een overzicht van alle regels in uw batch, inclusief eventuele mislukte regels en een reden waarom deze mislukt zijn.
Multilevel autorisatie.

Het is mogelijk om goedkeuringen in te stellen. Deze functie maakt het mogelijk om een vier ogen beleid in te stellen waarmee eventuele fouten kunnen worden voorkomen. Meer informatie over multilevel autorisatie vindt u hier.

Voorbeeldbestanden.

Onderstaand vind u diverse voorbeeldbestanden inclusief korte toelichting wat een specifiek veld inhoud.

Diakrieten

Wanneer letters met schriftteken erboven worden gebruikt, spreken we van diakrieten. Dit resulteert erin dat er onder of door een letter een teken wordt gezet ter aanduiding van de uitspraak. Zoals bij het woord fryslân.  Het "dakje" op de 'a' is een diakriet. Buckaroo gebruikt voor de verwerking van deze tekens de codering UTF-8. In de verschillende gateways wordt de UTF-8 encoding afgedwongen. Voor bestandsaanbieden geldt dat ook daarin de UTF-8 codering afgedwongen dient te worden. Het is dus goed om in de gebruikte tekst editor te letten of deze de tekst UTF-8 gecodeerd opslaat. Andere encoding wordt er door Buckaroo uitgefilterd en vervangen door een vraagteken  ?  om verdere verwerking van de data mogelijk te maken. Wanneer er in de naamgeving van klant, straatnamen of andere data diakrieten worden gebruikt, is dit belangrijk om aandacht aan te geven.