Buckaroo Support

Buckaroo factuur

Maandelijks wordt er een factuur door Buckaroo verstuurd aan de Merchants. Deze worden per mail opgestuurd naar het door de merchant opgegeven e-mailadres. Deze facturen zijn ook in te zien en te downloaden in de Buckaroo Plaza op de locatie Financieel > Buckaroo-facturen. Deze zijn beschikbaar voor de gebruikers met de juiste rechten.