Buckaroo Support

Statuscodes factuur

 

Doordat facturen met credit management onder bewaking staan, is voor de keuze voor het al dan niet refunden, crediteren en storneren een uitlegtabel opgesteld.

Situaties

 

# Factuur Te betalen Daadwerkelijk betaald Storno Openstaand bedrag

Uitleg

1 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 Betaling SEPA DD terug gedraaid
2 €200,00 €200,00 €150,00 €0,00 €50,00 Overboeking was te laag
3 €200,00 €200,00 €200,00 €0,00 €0,00 Factuur is regulier betaald
4 €200,00 €150,00 €200,00 €0,00 -€50,00 Factuurbedrag was te hoog
5 €200,00 €200,00 €400,00 €0,00 -€200,00

Dubbele betaling met geslaagde SEPA DD en doorgeboekte overboeking

6 €200,00 €200,00 €400,00 €200,00 €0,00 Dubbele betaling met geslaagde SEPA DD en doorgeboekte overboeking en storno
Acties

 

#

Reminder laat zien

Credit nota  Refund Storno bedrag Anders betaald

Saldo

na actie

Uitleg
1 €200,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €200,00 Terechte reminder
2 €50,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €50,00 Terechte reminder
3 voldaan €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 Betaalde factuur
4 voldaan €50,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 Factuur bedrag verlaagd
5 voldaan €0,00 €200,00 €0,00 €0,00 €0,00 Vraag de klant om de storno achterwege te laten, anders gaat credit management een reminder sturen
6 voldaan €0,00 €0,00 €200,00 €200,00 €0,00 Klant heeft storno gedaan of de klant wordt gevraagd de storno te doen