Buckaroo Support

Populaire onderwerpen: Veelgestelde vragen, Sisow migratie

Statuscodes factuur

 

Doordat facturen met credit management onder bewaking staan, is voor de keuze voor het al dan niet refunden, crediteren en storneren een uitlegtabel opgesteld.

Situaties

 

# Factuur Te betalen Daadwerkelijk betaald Storno Openstaand bedrag

Uitleg

1 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 Betaling SEPA DD terug gedraaid
2 €200,00 €200,00 €150,00 €0,00 €50,00 Overboeking was te laag
3 €200,00 €200,00 €200,00 €0,00 €0,00 Factuur is regulier betaald
4 €200,00 €150,00 €200,00 €0,00 -€50,00 Factuurbedrag was te hoog
5 €200,00 €200,00 €400,00 €0,00 -€200,00

Dubbele betaling met geslaagde SEPA DD en doorgeboekte overboeking

6 €200,00 €200,00 €400,00 €200,00 €0,00 Dubbele betaling met geslaagde SEPA DD en doorgeboekte overboeking en storno
Acties

 

#

Reminder laat zien

Credit nota  Refund Storno bedrag Anders betaald

Saldo

na actie

Uitleg
1 €200,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €200,00 Terechte reminder
2 €50,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €50,00 Terechte reminder
3 voldaan €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 Betaalde factuur
4 voldaan €50,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 Factuur bedrag verlaagd
5 voldaan €0,00 €200,00 €0,00 €0,00 €0,00 Vraag de klant om de storno achterwege te laten, anders gaat credit management een reminder sturen
6 voldaan €0,00 €0,00 €200,00 €200,00 €0,00 Klant heeft storno gedaan of de klant wordt gevraagd de storno te doen