Buckaroo Support

Services

Goedkeuringen

Omschrijving, Type, Status.

Onder het kopje “Goedkeuringen” vindt u alle refunds, betaalopdrachten en aangeboden bestanden welke nog wachten op goedkeuring. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Zodra u een actie selecteert, wordt de knop “Acties” getoond. Hierna is het mogelijk om de actie goed te keuren.

 • Type: Het type waarvoor goedkeuring nodig is
 • Omschrijving: De omschrijving van de refund/betaalopdracht, of de naam van het aangeboden bestand
 • Aanvrager: De gebruikersnaam welke de oorspronkelijke actie heeft aangevraagd
 • Aangevraagd op: De datum/tijd waarop de oorspronkelijke actie is aangevraag
 • Status: De huidige status
 • Status gewijzigd op: De datum/tijd van de laatste status wijziging
 • Actie vereist: Is actie nodig

Bestand aanbieden

Bulk push: Hiermee is het mogelijk om het laatste pushbericht nogmaals te versturen op een selectie van transacties.

Onder de knop “Filters” is het mogelijk om specifieke bestanden te zoeken. Het is mogelijk om te zoeken op de datum dat het bestand was aangeboden.

Onder het kopje “Bestand aanbieden” is het mogelijk om een CSV bestand aan te bieden met daarin betaalverzoeken. Dit is enkel mogelijk voor indirecte betaalmethodes als overboekingen, PayPerEmails en Direct Debits, en voor herhaalde betalingen. Ook is het mogelijk om via een CSV bestand facturen aan te bieden en abonnementen te starten.

Transacties waarbij de consument betrokken dient te zijn als iDEAL en reguliere creditcard betalingen zijn niet mogelijk via een CSV bestand.

Het is mogelijk om een CSV bestand aan te bieden via de Plaza of via de sFTP. 

In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

 • Aangeboden: Datum dat bestand is aangeboden
 • Huidige status: De huidige status van het bestand
 • Statusdatum: De laatste status wijziging
 • Bestandsnaam: De naam van het bestand
 • Bestandstype: Het bestandstype
 • Bron: Hoe het bestand is aangeboden

Zodra u op een bestand klikt, wordt het specifieke bestand geopend. Dit scherm is statisch, en zal tussendoor handmatig gerefreshed moeten worden om de laatste status op te halen. Het bestand wordt ondertussen gevalideerd of de juiste velden meegegeven zijn. Indien dit niet het geval is, wordt het bestand afgewezen en niet verwerkt. Indien het bestand door de validatie komt, wordt er een goedkeuringsmail verstuurd naar het e-mailadres van de gebruiker. Hierin zit een unieke code voor dit bestand, welke ingevuld dient te worden in de Buckaroo Plaza. Pas hierna wordt het bestand verwerkt.

Na het verwerken is het mogelijk om het originele bestand te downloaden, alsmede de validatie- en processingresultaten. Indien er specifieke regels uit het bestand niet door de validatie zijn gekomen, is het ook mogelijk om de mislukte CSV regels apart te downloaden.

In de validatieresultaten staan alle regels uit het originele bestand, met daarin of deze door de validatie zijn gekomen. Indien dit niet het geval is, staat de reden hiervoor vermeld.

In de processingresultaten staan alle regels die door de validatie zijn gekomen, met daarin het resultaat of deze transactie is aangemaakt, met daarin ook de transactiekey.

In de mislukte CSV regels staan de regels uit het oorspronkelijke bestand welke niet door de validatie zijn gekomen.

E-Mandate overzicht

Onder het kopje “E-Mandates” vindt u een overzicht van alle e-mandates. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Kolommen
 • Aangemaakt: De datum van de e-mandate
 • Laatste mutatie: De laatste status datum van de e-mandate
 • Mandaatreferentie: De unieke referentie van het e-mandate
 • E-Mandate type: Het mandaat type, B2B of B2C
 • Opvolgtype: Het opvolg type, One-off of Recurring
 • Omschrijving / reden: De omschrijving zoals de debiteur dit ziet
 • Status: De status van het e-mandate
E-Mandate details

Onder het kopje “E-Mandate” zijn de gegevens van het e-mandaat te zien. Hierin staan het mandaat type, opvolgtype, referentie en bank gegevens van de debiteur.

Statuslog

Onder het kopje “Statuslog” is het overzicht van de verschillende statussen van het e-mandaat te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Velden
 • Aangemaakt: De datum van de status van het e-mandaat
 • Laatste mutatie: De laatste status datum
 • E-Mandate transactie ID: De unieke referentie van de status (gemaskeerd)
 • Validatie referentie: De reden van het e-mandaat
 • Omschrijving / reden: De omschrijving van het e-mandaat
 • Aankoopreferentie: De referentie van het e-mandaat
 • Status: De status van het bericht
Buckaroo Payment Analyser

De Buckaroo Payment Analyzer (BPA) is één van de functionaliteiten die de Buckaroo Payment Plaza te bieden heeft. Om gebruik te kunnen van deze functionaliteit dient dit per e-mail te worden aangevraagd bij het Buckaroo Customer Service Center via info@buckaroo.nl.

De BPA is ontwikkeld om vragen met betrekking tot de betalingen sneller en efficiënter af te kunnen handelen. Op basis van de ingevoerde kenmerken vindt de BPA de desbetreffende betaling. Vervolgens kan uit een aantal geautomatiseerde standaardoplossingen worden gekozen. Deze functionaliteit kan betalingsperikelen oplossen zodat een helpdesk vragen met betrekking tot betalen klantvriendelijk, snel en automatisch kan afhandelen.

In de Payment Analyzer handleiding worden de uitgebreide mogelijkheden/functies van de BPA beschreven er wordt uitleg gegeven over de gebruikersaspecten van deze module. Hieronder enkele punten die in de handleiding voorkomen:

 • Zoek betalingen in de niet gematchte bedragen 
 • Zoeken in toegewezen betalingen, reeds toegewezen aan de Merchant
 • Factuur en/of transactie reconciliëren
 • Betaling terugstorten aan de betaler
 • Stort het geld naar de merchant
 • Bekijk aan welke transactie de betaling is gekoppeld
iDEAL QR scherm

Als er een abonnement is op Buckaroo’s iDEAL QR service, dan is er in het Buckaroo Plaza account toegang tot het iDEAL QR scherm. In het linker hoofdmenu, ga naar Services > iDEAL QR. Het overzicht van de aangemaakte iDEAL QR codes opent zich. Deze zijn standaard geordend op aanmaakdatum, de nieuwste bovenaan. In dit scherm kunnen drie acties worden gedaan : iDEAL QR codes zoeken en inzien, codes aanmaken en codes exporteren.

 • iDEAL QR codes zoeken en inzien
 • iDEAL QR codes aanmaken
 • iDEAL QR codes exporteren

Voor de uitleg voor het aanmaken en bekijken van de QR codes is een aparte uitleg beschikbaar.