Buckaroo Support

Financieel

Onder het kopje “Financieel” is het mogelijk om inzicht te krijgen in de uitbetalingen en facturen vanuit Buckaroo.

Rekeningen en afschriften

Download: Hiermee is het mogelijk om rapportages te downloaden voor een specifieke rekening. Er zijn meerdere rapportages mogelijk (o.a. CAMT, MT940) in verschillende formaten. Daarnaast kunt u kiezen voor welke rekening, en voor welke periode.

Actueel saldo tonen: Hiermee is het mogelijk om het beschikbare saldo te tonen.

Saldo aanvullen: Hiermee is het beschikbare saldo te verhogen (door middel van een iDEAL betaling).

Download (na openen specifieke rekening): Hiermee is het mogelijk om rapportages te downloaden voor deze rekening. Dit kan over een specifieke periode en in diverse bestandsformaten.

Onder het kopje “Rekeningen en afschriften” is het overzicht van de verschillende rekeningen en saldo te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Zodra u op een rekening klikt, wordt de specifieke rekening geopend.

 • Rekening: Het (interne) rekeningnummer
 • Valuta: De valuta van het rekeningnummer
 • Boekdatum: Het laatste boekdatum
 • Volgnummer: Het volgnummer van het afschrift
 • Boeksaldo: Het totaal betaalde bedrag
 • Beschikbaar saldo: Het beschikbare bedrag na aftrek van de transactiekosten
 • Rolling reserve: Het bedrag dat ingehouden wordt voor eventuele Direct Debit reversals / Creditcard chargebacks
 • Opneembaar saldo: Het saldo dat uitbetaald kan worden
 • Datum: De datum van het afschrift
 • Afschrift: Het volgnummer van het afschrift
 • Valuta: De valuta van het rekeningnummer
 • Beginsaldo: Het saldo aan het begin van de dag. Dit komt overeen met het eindsaldo van de vorige dag
 • Eindsaldo: Het saldo aan het einde van de dag
 • Beschikbaar saldo: Het beschikbare saldo na aftrek van de transactiekosten
 • Rolling reserve: Het bedrag dat ingehouden wordt voor Direct Debit reversals / Creditcard chargebacks
 • Opneembaar saldo: Het saldo dat uitbetaald kan worden
Overzicht

Onder het kopje “Overzicht” ziet u het dagelijkse verloop van deze specifieke rekening. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Saldo

Onder het kopje “Saldo” is een beknopte samenvatting te zien van de rekening. Hier staat het beschikbare saldo, de Rolling Reserve, het (eventuele) minimale saldo na uitbetaling, en het opneembaar saldo.

Buckaroo-facturen

Downloaden PDF: Hiermee is het mogelijk om een PDF te downloaden van de Buckaroo factuur.

Onder het kopje “Buckaroo-facturen” is het overzicht van de Buckaroo facturen te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Zodra u op een factuur klikt, wordt de specifieke factuur geopend.

 • Nummer: Het factuurnummer
 • Type: Het factuurtype (factuur of creditnota)
 • Datum: De factuurdatum
 • Vervaldatum: De vervaldatum van de factuur
 • Valuta: De valuta van de factuur
 • Totaal: Het totaal bedrag aan transacties tijdens de facturatie periode
 • Reeds ingehouden: Het totaal aan transactiekosten welke al zijn ingehouden
 • Te betalen / ontvangen: Het totaal uit te betalen / te ontvangen factuurbedrag
Overzicht

Onder het kopje “Overzicht” is een beknopte samenvatting te vinden van de factuur.

Klantgegevens

Onder het kopje “Klantgegevens” is het overzicht van de klantgegevens te zien.

Details

Onder het kopje “Details” is de uitsplitsing van de factuur te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

 • Omschrijving: De omschrijving van het factuur item
 • Tarief: De prijs van het factuur item
 • Aantal: Het aantal maal dat het factuur item gefactureerd wordt
 • Korting: De (eventuele) korting op het factuur item
 • Totaal: De uiteindelijke prijs van het factuur item
 • Btw: Het BTW percentage van het factuur item

De factuur is opgebouwd uit twee delen. Onderaan de factuur staan alle kosten opgeteld, inclusief BTW en ingehouden kosten.

 • Dit wordt betaald per afgenomen service
 • Dit wordt betaald per transactie

Uitbetalingen

CSV downloaden: Hiermee is het mogelijk om een CSV te downloaden van de Buckaroo uitbetaling(en).

Onder het kopje “Uitbetalingen” is het overzicht van de uitbetalingen te vinden. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Zodra u op een uitbetaling klikt, wordt de specifieke uitbetaling geopend.

 • Datum: De datum waarop de uitbetaling heeft plaatsgevonden
 • Rekeningnaam: De naam van de rekeninghouder
 • Rekeningnummer: Het rekeningnummer waarop de uitbetaling heeft plaatsgevonden
 • Code: Het transactie type
 • Type: Het transactie type omschrijving
 • Bedrag: Het bedrag en valuta van de uitbetaling
Details

Onder het kopje “Details” worden alle transacties getoond die uitbetaald zijn. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

 • Beschikbaar: De datum dat het bedrag beschikbaar is gekomen om uitbetaald te worden
 • Boekdatum: De datum dat de transactie heeft plaatsgevonden
 • Afschrift: Het afschrift nummer waarop de transactie zichtbaar is.
 • Code: Transactie type
 • Omschrijving: De omschrijving van de transactie
 • Valuta: De valuta van de transactie
 • Bedrag: Het bedrag van de transactie
Overzicht

Onder het kopje “Overzicht” is een beknopte samenvatting te vinden van de uitbetaling. Hier is onder andere te vinden hoeveel transacties er hebben plaatsgevonden, en het totale bedrag van de uitbetaling.