Buckaroo Support

Abonnementen

Als de Subscription module wordt afgenomen is dit menu zichtbaar. In dit overzicht zijn alle abonnementen te vinden.

Overzicht abonnementen

Via deze optie is het mogelijk om alle geselecteerde abonnementen te downloaden in een .CSV bestandsformaat.

Abonnementskey, Debiteur, Product, Prijsschema, Facturatie interval, Status, Startdatum.

In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

 • Naam debiteur: De naam van de debiteur
 • Key: De unieke key voor dit abonnement (ook SubscriptionGuid genoemd)
 • Facturatie-interval: Hoe vaak wordt er een factuur aangemaakt
 • Startdatum: De startdatum van het abonnement
 • Einddatum: Indien het abonnement is afgelopen, de einddatum van het abonnement
 • Status: De status van het abonnement

Zodra er op een abonnement wordt geklikt, worden de details van het abonnement getoond.

Details

Abonnement stoppen: Door hier op te klikken wordt een actief abonnement stop gezet.

Onder het kopje “Details” vindt u meer informatie over het abonnement. Vanaf hier kunt u direct doorklikken naar de debiteur, het oorspronkelijke data request  en het creditmanagement schema.

Facturen

Onder het kopje “Facturen” vindt u een overzicht van alle facturen die gekoppeld zijn aan deze factuur. In dit overzicht wordt het volgende getoond:

 • Datum: De datum dat de factuur is aangemaakt
 • Factuurnummer: Het factuurnummer
 • Bedrag: Het oorspronkelijke factuurbedrag
 • Betaalde bedrag: Het totaal betaalde bedrag op de factuur
 • CM-schema: De naam van het credit management schema
 • Status: De status van de factuur

Vanaf hier kunt u direct doorklikken naar de specifieke factuur.

Producten

Onder het kopje “Producten” zijn alle prijsplannen te zien die gekoppeld zijn aan het abonnement. Hier staat de unieke key voor dit abonnement, de startdatum en eventuele einddatum en de status van het abonnement.

Prijzen aanpassen

Onder de knop “Prijzen aanpassen” zit een pop-up scherm met daarin de financiële gegevens van het prijsplan. Hier staat de naam, aantal eenheden, prijs, btw-percentage etc. Daarnaast staat het prijstype. Dit geeft aan of het een eenmalige kostenpost is of een herhaaldelijke kostenpost.

Statuslog

In het statuslog wordt iedere wijziging bijgehouden. Hier is ook te zien wanneer er een factuur is aangemaakt.