Buckaroo Support

Tijdslijnen

De tijdslijn geeft de verschillende momenten aan waarin een SEPA Direct Debit zich kunnen bevinden. De toelichting staat eronder.

  • Indienen van de machtiging is tot één jaar voor de incassodatum mogelijk
  • Notificatie dient volgens de regels minimaal 14 dagen voor de incassodatum te gebeuren, tenzij anders overeengekomen met de debiteur
  • Buckaroo dient machtiging bij de bank in op de dag vóór het verschijnen in de bankomgeving van de consument
  • De dag na het indienen geldt als bank-wachtdag en is één dag voor de incassodatum. Zie ook de uitleg over wachtdagen
  • De dag van de incassodatum (inningsdatum) is de D en op die dag wordt het geld afgeschreven bij de debiteur en bijgeschreven bij de begunstigde
  • Bedragen van de incasso worden vermeld op afschrift op 0 tot 5 dagen na de incassodatum
  • Storno's worden vermeld op afschrift op 0 tot 56 dagen na de incassodatum. Dit recht is alleen van toepassing voor de SEPA Direct Debit Core (B2C of consumenten) machtigingen
  • Melding Onterechte Incasso (MOI) wordt vermeld op afschrift vanaf 56 dagen tot 13 maanden na de incassodatum. Dit recht vervalt voor consumenten wanneer gebruik wordt gemaakt van een Digitale Incassomachtiging