Buckaroo Support

POS

Buckaroo ondersteunt het gebruik van een betaalautomaat. De afkorting van POS staat voor Point Of Sale. Door de toepassing van een betaalautomaat is het mogelijk om het betaalproces van Buckaroo ook te laten plaatsvinden in een fysieke winkel. De automaat kan gekoppeld zijn aan een kassasysteem of webshop in de winkel. De stappen waarmee het afhandelen van een Pin / CreditCard afrekening via de pin terminal kan plaatsvinden staan hieronder beschreven. De samenstelling van dit product bestaat uit meerdere items:

  • Een kassa systeem of tablet met daarop een webbrowser
  • Een add-on op het tablet (bijvoorbeeld: App) om de POS specifieke afhandeling te waarborgen
  • Een door Worldline geleverde betaalterminal
Shoppen

Het verzamelen van de artikelen die in het winkelmandje van de Webshop terechtkomen. Voor het gebruik van dezelfde Webshop voor online en shop-in-shop verkopen moet de webserver zich bewust worden van twee soorten clients:

  1. Normale clients met reguliere checkout waarbij alle betaalmethoden, behalve de POS wordt getoond
  2. Speciale clients met als enige betaalmethode de POS afhandeling. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld een App op de client te installeren.
Betalen

In deze stap presenteert Webshop een pin uitlegscherm om zo aan de gebruiker uit te leggen hoe de verdere verrekening plaats zal vinden. Hierin wordt uitgelegd waar de pinautomaat staat en hoe kan worden afgerekend.

Resultaat

De Webshop presenteert een pin resultaatscherm aan de gebruiker van de pinautomaat. Dit is gebaseerd op het PUSH bericht van Buckaroo. Hierin wordt het resultaat getoond en een eventuele nieuwe pin poging aangeboden. Dat laatste voor het geval dat de pinbetaling niet succesvol is afgerond.

Aandachtspunten
  • Bij het gebruik van de POS betaalmethode moet het Terminal ID mee worden gestuurd in het bericht naar Buckaroo. Worldline noemt deze waarde het POI nummer van de pinautomaat. Dit is het unieke Worldline identificatienummer van de betaalautomaat. Dit nummer staat op de PIN automaat aan de achterzijde op de sticker.
  • De winkelacties starten vanuit een home URL. Door deze vast te leggen in de kiosk wordt oneigenlijk gebruik van de kiosk voorkomen.
  • Door het verbergen van de browse buttons zorgt ervoor dat er geen andere websites kunnen worden gekozen.
  • Wanneer de kiosk zich presenteert als een special client naar de website, kan in de checkout de PIN als betaalmethode worden gepresenteerd. Dan kunnen de online betaalmethoden worden weggelaten.
  • In de checkout van de kiosk kan ook bijvoorbeeld de iDEAL QR code worden getoond. Dan kan de consument ook met de mobiele bankapp betalen.
Overview Buckaroo - Worldline betaalautomaat samenwerking