Buckaroo Support

iDEAL QR

Een iDEAL QR wordt voor-aangemeld bij de QR-bank. Deze genereert een QR met in het midden een iDEAL Logo. Door het scannen van deze iDEAL QR kan een betaling worden gestart vanaf een ander medium. Denk aan een (donatie) banner of een web pagina op een ander apparaat dan waar de betaling op plaats kan vinden, zoals bij een iPad of bestelzuil in een winkel. De iDEAL QR is aan te maken via een wizard in de Buckaroo Plaza.

 

Daarnaast kan iDEAL QR worden aangeboden in een batchfile en, indien ingesteld, ook worden getoond op de Buckaroo hosted payment page van de Checkout. Zie ook de development page waar uitgebreide uitleg beschikbaar is.

 

iDEAL QR aanmaken via wizard
iDEAL qr startscherm
 • Selecteer Website
 • Voer bedrag in
 • Beschrijving (max 35 karakters)
 • Voer aankoop ID in (ookwel factuurnummer)
 • Voer verloopdatum van de QR in
 • Geef aan of QR eenmalig is te gebruiken (1 betaler)
 • Geef aan of bedrag aanpasbaar is en welke min en max bedrag
 • Afbeeldingsgrootte van QR (max 5000 pixels)
 • Geef aan of het een test QR is
iDEAL qr aanmaakscherm
iDEAL QR codes zoeken en inzien
 • Klik op de knop “Filters” in het overzichtscherm
 • Behalve een vrije zoekveld, zijn er diverse zoekfilters beschikbaar voor de zoekopdracht
 • Klik op de knop “Zoeken” om de zoekopdracht uit te voeren
 • Klik op een resultaat om de details van een QR code in te zien
iDEAL QR resultaten exporteren
 • Klik op de knop “Acties”
 • Klik vervolgens op de optie “CSV downloaden”
 • De huidige resultaten worden vervolgens geëxporteerd naar een CSV Excel bestand en wordt gedownload door de browser
Batch
De iDEAL QR kan worden aangevraagd via een batchfile. Zodra het bestand klaar is, kan deze worden geupload op de Plaza onder: Services -> Bestand aanbieden -> Acties. Selecteer vervolgens het bestand en vink daarbij "Bestand als test aanbieden" aan indien een test gewenst of toegestaan is. Indien de website key niet is verwerkt in het bestand, kunt kan deze hier ook worden geselecteerd. Meer info over Bestand Aanbieden staat op onze support site . Zodra het bestand verwerkt is wordt het bestand "Processing Resultaten" zichtbaar. Hierin staat de link naar de gegenereerde QR codes.
Het voorbeeld bestand is met de volgende link te verkrijgen: iDEAL QR voorbeeld bestand .


 • WebsiteKey : Te vinden onder "Mijn Buckaroo -> Websites -> (Selecteer website onder Filters)". De website kan ook worden gespecificeerd tijdens het uploaden. In dat geval hoeft het niet in het bestand verwerkt te zijn.
 • Amount : Dit is het bedrag wat de donateur in de eerste instantie te zien krijgt.
 • AmountisChangeable : “TRUE” houdt in dat de donateur het bedrag aan kan passen. Met “FALSE” staat het bedrag vast.
 • MinAmount/MaxAmount : Het minimum bedrag en maximum bedrag waartussen de betaler of donateur kan kiezen tijdens het betalen. Het minimum bedrag is €0,00 en het maximum bedrag €50.000,00. De bank van de betaler kan soms een lagere maximum waarde toestaan vanwege veiligheidsredenen. In bijvoorbeeld de horeca kan de maximum waarde gebruikt worden om een fooi mogelijk te maken tijdens het betaal proces.
 • Expiration : Tot wanneer de QR code geldig zal zijn. Datum formaat is DD-MM-YYYY ‘of’ YYYY-MM-DD.
 • Description : Omschrijving wordt meegegeven aan de transacties met de QR code. Deze krijgt ook een plek op het afschrift bij de betalende. De omschrijving mag maximaal uit 35 karakters bestaan.
 • PurchaseID : Factuurnummer van de transacties met deze QR code. Als voor elke QR code een verschillend factuurnummer wordt gekozen, kan achteraf onderscheid worden gemaakt welke QR code er voor een transactie is gebruikt. Bij goede doelen is dat vaak de event code. (enkel cijfers en letters, geen spaties (a-z A-Z 0-9))
 • IsOneOff : “FALSE” houdt in dat deze QR code onbeperkt gebruikt kan worden. Met “TRUE” wordt een éénmalige QR code gegenereerd.
 • ImageSize : De grootte van de iDEAL QR. Deze is standaard 100 x 100 pixels. Het maximum is 5000 x 5000 pixels.
 • IsProcessing : Wanneer de iDEAL QR codes moeten worden gegenereerd waarvoor Buckaroo beschikt over een werkend Merchant ID. In het geval er "True" wordt ingezonden, zullen de gelden via een iDEAL Processing afhandeling worden gedaan en komen de gelden rechtstreeks op de rekening van de processing aangesloten Merchant.
Overzicht van de iDEAL QR interactie