Buckaroo Support

Giftcards

Het afhandelen van cadeaukaarten / giftcards is een proces waarbij het mogelijk is om (deel)betalingen onderdeel van de totale betaling te laten zijn. Hieronder een vereenvoudigde versie van de manier waarop de verwerking van deze kaarten plaats kan vinden. Belangrijk is het onderscheid dat kan worden gemaakt tussen open-loop en closed-loop cadeaukaarten.

  • Open loop : kaart die wordt verkocht door verschillende uitgifte punten en kan worden gebruikt om bij verschillende Merchants / retailers aankopen te doen. Hierbij kan de geldstroom van de ene naar de andere entiteit gaan. 
  • Closed loop : kaart die door dezelfde Merchant wordt uitgegeven als diegene die deze kaart ook accepteert. Daarbij blijft de geldstroom binnen dezelfde entiteit.
Betalen met en testen van Giftcards

Omdat het betalen met Giftcards een uitzondering is waarbij de transactie in delen kan worden voldaan, is het goed om deze uitgebreid te testen. De testdata hiervoor staat op een eigen pagina. Zoek dan naar Giftcards.

Statussen van Giftcards
Status melding Toelichting

Authorization Error

Kaart kon niet worden geautoriseerd
Card does not exist Kaart bestaat niet
Invalid Retailer Onjuiste retailer meegegeven
PIN invalid Onjuist PIN invoer
Card not active Kaart is niet actief
Card expired Kaart is verlopen
Insufficient funds Onvoldoende saldo op de kaart
Regels voor uitgave en acceptatie cadeaukaarten

Door de implementatie van de nieuwe anti-witwasrichtlijnen zijn de regels rondom het uitgeven en accepteren van zogenaamde open-loop-cadeaukaarten veranderd. Open-loop-cadeaukaarten zijn de cadeaukaarten die bij meerdere Merchants kunnen worden uitgegeven. Denk dan aan bijvoorbeeld de VVV-bon. De waarde van een cadeaukaart wordt elektronisch opgeslagen. Daarmee is deze betaalmethode gekenmerkt als elektronisch geld. Het is mogelijk om illegaal verkregen gelden te gebruiken voor het aankopen van cadeaukaarten. Met deze kaarten worden dan weer aankopen gedaan of op een andere manier worden verzilverd. Hierdoor komen de gelden weer in het reguliere eigendoms of betaalverkeer terecht. De onderstaande voorwaarden gelden alleen op open-loopkaarten. Voor closed-loop, zoals een eigen cadeaukaart via GivaCard of retailerspecifieke kaarten, geldt deze nieuwe wet- en regelgeving niet. Ook cadeaukaarten die voor een beperkte groep of categorie zijn, zoals de Nationale Bioscoopbon, zijn vrijgesteld van de limieten.

Restricties op de cadeaukaarten
  • De maximum waarde van een giftcard mag €150 zijn. Eerder was dit maximum €250
  • Voor een betaler met een giftcard met een waarde van meer dan € 50 geldt een KYC verplichting. Om die reden kan er maximaal €50 van de cadeaukaart worden afgehaald voor een (deel)betaling
  • Het is toegestaan om een kaart tot € 150 online aan te kopen zonder dat een KYC-procedure vereist is
  • Het is mogelijk om meerdere open-loop cadeaukaarten in te wisselen tot een bdrag van €50. Boven deze waarde kan de betaling worden aangevuld met een closed-loop cadeaukaart. Uiteraard kan het restbedrag ook met een andere betaalmethode worden voldaan