Buckaroo Support

Chargeback

Indien een kaarthouder via zijn bank geld terugeist dat via een creditcard is betaald, dan is er sprake van een Chargeback. Meestal doet de kaarthouder dit als deze niet tevreden is over de dienstverlening of als deze de originele transactie niet herkent. In het laatste geval kan er sprake zijn van fraude. Er kunnen echter vele redenen zijn om een Chargeback aan te vragen als kaarthouder. De reden van de chargeback is te herkennen aan de Reason Code die met de chargeback wordt meegestuurd. Hieronder volgt een lijst met codes.

Wat kan er tegen een Chargeback worden gedaan?

Indien er een chargeback wordt ingediend, kan daar bezwaar tegen worden maken. Het is dan aan de Merchant om aan te tonen dat de Chargeback ongeldig is. Hiervoor zijn bewijsstukken nodig. Welke informatie er dient te worden aan geleverd, verschilt per type chargeback.

Neem bij twijfel altijd contact op met Buckaroo via email adres: chargebacks@buckaroo.nl

 

Om de communicatie met alle partijen soepel te laten verlopen vragen wij om de documentatie, indien mogelijk, in het Engels aan te leveren. Om te zorgen dat de documentatie op tijd bij de Issuer terecht komt, vragen wij om de documentatie zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, aan te leveren.

Welk reason codes zijn er?

Mastercard en VISA hanteren verschillende reason codes. In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende Reason Codes opgenomen. Neem bij overige Reason Codes contact op met chargebacks@buckaroo.nl of onze helpdesk indien u twijfelt over de aan te leveren bewijsstukken.

 

Master card RC

VISA RC Reden Benodigde informatie
4853 53 Goederen of services waren niet zoals beschreven of defect Bewijs dat de claim van de kaarthouder niet terecht is. Hierin moet zijn opgenomen welke stappen zijn ondernomen om de klacht op te lossen voordat de chargeback is ingediend door de consument.
4855 30 Kaarthouder geeft aan dat diensten of goederen niet geleverd zijn Bewijs dat de goederen wel zijn bezorgd, of dat de kaarthouder ze geweigerd heeft of andere afspraken met de kaarthouder heeft gemaakt.
4860 85 Kaarthouder geeft aan geen refund ontvangen te hebben (bv. na retourneren producten). Bewijs dat refund wel is uitgevoerd of dat andere afspraken zijn gemaakt met de consument.
4841 41 Kaarthouder geeft aan dat deze onterecht belast is via een recurring creditcard transactie (bv. omdat het abonnement volgens de kaarthouder reeds beeindigd is). Bewijs dat de recurring transactie terecht is uitgevoerd (bv. een contract).
4863 75 De kaarthouder herkent de transactie niet Documentatie die het mogelijk maakt de transactie alsnog te identificeren.
4831 80 De kaarthouder geeft aan dat het bedrag niet klopt. Bewijs waaruit blijkt dat het bedrag correct is.
Wat kost een chargeback?

Voor iedere chargeback wordt € 25 in rekening gebracht.