Buckaroo Support

Status pagina

Buckaroo heeft een status pagina waarop de beschikbaarheid van de verschillende systemen wordt weergegeven.
Deze status pagina is op te vragen op het volgende adres: https://status.buckaroo.io/.
Indien gewenst kan de status ook geautomatiseerd worden opgevraagd op de volgende URL: https://status.buckaroo.io/data?uptimeScope=0
Het overzicht ziet er als volgt uit: