Buckaroo Support

Templates

De reminders van de verschillende kanalen worden in de Payment Plaza opgeslagen. Voor het verwerken van deze templates in de Payment Plaza is een upload functionaliteit beschikbaar. De gewenste afbeeldingen, welke aan de templates kunnen worden toegevoegd, kunnen apart worden geüpload.

De templates hebben een HTML formaat en kunnen daarmee opgemaakt worden op de door de Merchant gewenste manier. Er kunnen extra afbeeldingen en achtergronden worden gebruikt en geüpload om de huisstijl van de afzender (crediteur) zo goed mogelijk over te brengen. Het is, in aanvulling daarop, ook mogelijk om de reminders te versturen via de mailserver van de Merchant.

Een uitgebreide uitleg over de opbouw en het gebruik van templates staat op : Het gebruik van templates bij inrichten van Credit Management.