Buckaroo Support

Incassobureau's

Wanneer credit management wordt gebruikt, behoort ook de overdracht naar een incassobureau tot de mogelijkheden. Optimaal wordt, in het geval een incassobureau wordt gebruikt, de aanzegging van de Wet op de Incassokosten (WIK) al gedaan in het aanmaningsproces. Er zijn vaak meer debiteuren en of vorderingsinformatie nodig om te kunnen overdragen dan strikt noodzakelijk voor de maningen vanuit het Buckaroo Credit Management. Deze informatie (zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens) moet al bij het aanmelden van de facturen worden meegegeven. Na overdracht aan het incassobureau wordt de betaallink van Buckaroo dichtgezet. Dit voorkomt dubbele betalingen. De terugkoppeling over het betaalgedrag van de debiteur aan het incassobureau wordt ook verwerkt in de Buckaroo Payment Plaza. Daarmee is het debiteuren overzicht altijd actueel. De incassobureaus die zijn aangesloten op de Plaza met een compleet geautomatiseerde afhandeling zijn:

  • CIB
  • TKB
  • Intrum Justitia