Buckaroo Support

Wachtdagen

Bij het aanbieden van een machtiging zonder incassodatum of met een te late incassodatum wordt deze (her)berekend door de Buckaroo systemen. Daarbij wordt met de (Europese) bank- en feestdagen rekening gehouden. Bij de uitleg van de systematiek hoort de kalender welke hiernaast is getoond.

Voor de beschrijving van de tijdslijnen binnen het SEPA schema is een aparte uitleg beschikbaar. 

Voorbeeld
Stel dat een machtiging door de Merchant aan Buckaroo wordt aangeboden. Dan doorloopt deze de volgende stappen:

  • De machtiging wordt de 13e aan Buckaroo vóór 12:00 uur aangeboden
  • De machtiging wordt op de 14e voor het eerst in de bankomgeving van de consument getoond (de bankwachtdag)
  • De incasso wordt uitgevoerd na de bank-wachtdag en meegenomen in de uitbetaling. Dit is op de 15e voor alle machtigingen

Opmerking:
Dit voorbeeld is bedoeld voor de beeldvorming, in werkelijkheid kan de eigenlijke uitvoerdatum afwijken van de datum die op basis van berekening door Buckaroo wordt vastgesteld. Dit kan als gevolg van verschillende niet-bankdagen afwijken. Wanneer een specifieke uitvoerdatum van de SEPA Direct Debit gewenst is, kan deze worden meegegeven in het transactie verzoek aan Buckaroo.