Buckaroo Support

Paypal instellingen

PayPal is bij Buckaroo een processing betaalmethode. Dit betekent dat het geld van een betaling direct naar de PayPal rekening van de Merchant gaat. Om dit mogelijk te maken moet er aan Buckaroo een aantal rechten worden gegeven in het PayPal account. Indien de rechten niet goed zijn toegevoegd, is de volgende foutmelding te zien bij de transacties:  

-> Authentication/Authorization Failed

-> You do not have permissions to make this API call en de foutmelding: ErrorCode: 10002.

Volg voor het verlenen van de autorisatie de onderstaande stappen:

 1. Login op het Merchant PayPal account
 2. Klik vervolgens op uw account rechts bovenin en kies voor Vervolgens kiest u bij de API-toegang voor bijwerken (zie afbeelding 1).
 3. Bij de PayPal-API instellingen kies u voor API-toegangsrechten toewijzen (zie afbeelding 2).
 4. Vul de Gebruikersnaam toegangsrechten voor derden van Buckaroo in. Dit is: support_api1.buckaroo.nl en klik op Opzoeken.
  Als deze actie wordt uitgevoerd in een test (sandbox) account, vul dan in: suppor_1282314318_biz_api1.buckaroo.nl en klik op Opzoeken.
  (Zie hiervoor afbeelding 3).
 5. Selecteer de volgende toegangsrechten:

  * Express Checkout gebruiken om betalingen te verwerken

  * Een terugbetaling voor een specifieke transactie verstrekken

  * De PayPal-transacties autoriseren en innen

  * Informatie over een transactie verkrijgen

  * In de transacties zoeken naar objecten die aan specifieke criteria voldoen en de resultaten weergeven
  (Zie afbeelding 4 als voorbeeld, hier staan ook de rechten aangevinkt voor stap 6).

 6. Wanneer ook terugkerende betalingendienen te kunnen worden gebruikt, selecteer dan ook de volgende permissies:

  * Bedrag in rekening brengen bij een bestaande klant op basis van een eerdere transactie

  * Terugkerende betalingen aanmaken en beheren

  * Autorisatie verkrijgen voor vooraf goedgekeurde betalingen en vooraf goedgekeurde transacties starten

  * Paypal beschrijft hiervoor de volgende acties: na het aanmaken van je zakelijke Paypal account, druk op Tools en dan Recurring Payments. Daarna vindt stap voor stap begeleiding plaats om te komen tot het innen van gelden op een recurring basis. Hierbij is het aan vinken van PayPal recurring voldoende. Het aanmaken van de externe button is niet noodzakelijk. 

 7. Klik op Toevoegen
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Styling

Het is mogelijk om een waarde door te geven voor een pagina style. Een pagina style is een thema wlke aangemaakt kan worden in een PayPal merchant account. Deze style maakt het mogelijk om een eigen weergave te maken van de PayPal pagina. Er kunnen meerdere pagina stylen worden gemaakt, en wanneer meegegeven in het verzoek aan Buckaroo, zal Buckaroo deze ook doorgeven aan PayPal.