Buckaroo Support

PayPal

PayPal is een wereldwijd gebruikte online betaalmethode. Door het gesloten netwerk ontvangt u het geld direct op het eigen PayPal account. De PayPal v.2 API ondersteunt binnenkort de mogelijkheid van PayPal Express. Met deze optie kan een PayPal betaalknop op de product pagina worden getoond. Daardoor kan de betaler direct met PayPal afrekenen. PayPal is een processing betaalmethode, wat betekent dat de Merchant de gelden zelf direct uitbetaald krijgt.

Voordelen vs. nadelen
  • Directe terugkoppeling of de betaling geslaagd is of niet
  • Wereldwijd bereik
  • Het geld wordt direct op het eigen account gestort
  • Mogelijkheid om refunds via Buckaroo te laten doen
  • Variabele kosten vanuit PayPal
  • PayPal business account is noodzakelijk
  • Kan niet als collecting betaalmethode worden ingezet